Call of the Wild

Elle

Photograher Giles Bensimon
​Stylist Sara Smith
​Hair Alan White
​Model Chloe Lecareux